Grensoverschrijdende gezondheidszorg

Gezondheid & Wellness

Nederlandse en Duitse huisartsen, specialisten, ziekenhuizen,ziektekostenverzekeraars etc. werken nauw samen om de kwaliteit van de gezondheidszorg voor (potentiële) patiënten in het grensgebied te verbeteren. De Euregio Rijn-Waal bijvoorbeeld coördineert deze samenwerking in de vorm van het netwerk ‘Euregionaal ForumGrensoverschrijdende Gezondheidszorg’. Dit forum heeft circa 50 aangesloten leden. Diverse projecten, waaronder online behandeling van artrose, monitoren bloeddruk zelfcontrole, depressiebehandeling en internationale ziekenhuissamenwerking, zijn gaande met het doel oplossingen voor vraagstukken voor aan de ene kant de burger, de verzekerde, de patiënt en aan de andere kant een optimale inzet en economisch gebruik van de zorgfaciliteiten voor zorgaanbieders te vinden.